Społeczność architektów IT

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam.
Jeśli chcesz dojść daleko, chodźmy razem.

Misja społeczności

Zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń osób zainteresowanych architekturą IT w Polsce
Wzajemne wsparcie w rozwoju kompetencji oraz marki osobistej członków społeczności
Promowanie podejścia architektonicznego / świadomości architektury IT